Основи на алгоритмизацията и програмирането на основата на езика Java – Валентин Кисимов

Основи на алгоритмизацията и програмирането на основата на езика Java

Учебникът има за цел да представи на студентите от УНСС основните принципи на алгоритмизирането и програмирането, представени чрез средствата на език JAVA. Представянето на езика за програмиране е в насока за получаване на умения за формулиране на алгоритми за различни проблеми ситуации, разработване на синтактични конструкции и правилен подбор на езикови средства за изразяване на алгоритми. Подборът на средствата на езика, които се представят е подчинен изцяло на това да се демонстрират спецификите на обектно-ориентираното програмиране. Разбирането на тези основни е идеи е предпоставка за правилен избор в практиката на език и среда за решаване на конкретен проблем. Избраната стратегия на преподаване има за цел да създаде умения у студентите да проучват литературните източници и да изследват възникнал проблем. Като цяло учебникът има за цел да развие основни умения за проучване, анализ, алгоритмизиране, създаване, документиране и тестване на програми.

Автор: Валентин Кисимов Брой страници: 278
Категория: Висше образование; Компютърна литература Език: Български
Тегло: 0.500 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546444202
Дата на издаване: 08.02.2013 ISBN: 9789546444202