Организационната идентичност – "невидимата ценност" на съвременната организация – Яница Димитрова

Организационната идентичност – "невидимата ценност" на съвременната организация

Ролята на организационната комуникация за формиране и управление на организационната идентичност.

Книгата акцентира върху значението на организационната идентичност като ключов елемент и условие за повишаване на конкурентоспособността на компанията в сферата, в която реализира своята дейност, и върху факта, че когато е професионално създадена и компетентно управлявана, тя се превръща в източник на устойчиво конкурентно предимство.
Теоретичната рамка, представена в труда, разглежда конструкта на организационната идентичност като пряко зависим от корпоративната идентичност, от отношенията със стейкхолдърите (вътрешни и външни) на организацията, обединени от корпоративната култура и свързани чрез организационните комуникации (вътрешни и външни) и комуникационните практики на мениджмънта. Резултатът от тяхното успешно функциониране е превръщането им в условия за създаване и поддържане на положителен корпоративен имидж (вътрешен и външен) и позитивна репутация на компанията. Теорията в книгата е подкрепена от анкетно проучване на автора на способите за организирането на вътрешноорганизационната комуникация във фирмите, осъществяващи бизнес-дейността си в България, както и за разбирането на българския бизнес за ролята и значението на комуникацията за мотивиране на персонала. представени са и основните прийоми за поддържане на корпоративния имидж в публичното пространство, които прилагат компаниите у нас. Въпросите, свързани с постигането на организационната идентичност на реални организации, са разгледани и в две "изследвания на случаи" (case study).

Автор: Яница Димитрова Брой страници: 384
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.640 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 97895432256681
Дата на издаване: 28.02.2013 ISBN: 97895432256681