Организация на публичната администрация в Република България – Николай Арабаджийски

Организация на публичната администрация в Република България

В книгата въз основа на анализ и оценка на съществуващата теория и практика в областта на организацията на публичната администрация в Република България се предлагат възможности за усъвършенстването й. Обект на изследване е системата на публичната администрация, а предмет на изследването – теоретичните и правните основи на публичната администрация; системата на органите на публичното управление, структурата на публичната администрация в Република България и нейното функциониране; организацията на дейностите на публичната администрация. Направен е опит да бъде защитена основната теза, че организацията на публичната администрация в Република България не е ефективна и се нуждае от усъвършенстване. Теоретичните и приложните изследвания са придружени от аналитични оценки и графични изображения на органите на публичното управление и структурите на публичната администрация. Резултатите от теоретичните и емпиричните изследвания са съпроводени с авторови идеи, мнения и предложения, направени на базата на изведени обобщени изводи и заключения и с оглед усъвършенстване на организацията на публичната администрация в Република България.

Автор: Николай Арабаджийски Брой страници: 310
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.700 кг.
Издател: Нов български университет Баркод: 9789545356285
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789545356285