Организации с нестопанска цел – Сиби

В сборника "Организации с нестопанска цел" е представена уредбата на нестопанските организации – юридически лица с нестопанска цел, политически партии, религиозни общности и институции, и техните отношения с държавата.
Поместени са Законът за юридическите лица с нестопанска цел и актове по прилагането му, Законът за политическите партии и Законът за вероизповеданията, които регулират правния статус, реда и условията за учредяване, регистрация и прекратяване на тези организации.
Под линия са посочени предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, препращания към други нормативни актове и между правните норми, включени в сборника.

Издателство Сиби
ISBN 9789547307728
Година на издаване 2012
Корица меки корици
Страници 112
Формат 14.00×21.00
Език Български