Определяне на стойността на компаниите – Димитър Ненков

Определяне на стойността на компаниите

Книгата е монографично представяне на научни и практически въпроси, касаещи оценката на действащи предприятия, и е написана предимно с учебна цел. Акцентът е поставен върху представянето и анализа на съвременните подходи, методи и модели за определяне на стойността на компаниите. Специално внимание се отделя на проблемните аспекти на приложение на съответните методи и модели и на възможностите за подобряване на тяхното използване в конкретните условия на България.

Книгата е предназначена за широк кръг читатели. Подходяща е както за тези, които сега започват с изучаването на въпросите за оценка на компаниите, така и за тези, които вече са добре запознати с теорията и практиката в тази област.

Автор: Димитър Ненков Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование
Издател: Издателски комплекс – УНСС
Дата на издаване: 2015 г. Брой страници: 316
Език: Български Тегло: 0.550 кг.
Баркод: 9789546447791 ISBN: 9789546447791