Околорудни хидротермални изменения на скалите – Милко Каназирски

Околорудни хидротермални изменения на скалите

В книгата са изложени основните постижения на световноизвестната физикохимична петроложка школа на руския академик Д.С.Коржински. Анализирана е теоретичната база на приетите генетични класификации в метасоматичната петрология. Подробно са разгледани главните метасоматични формации и съответстващите им околорудни изменения. Показани са възможностите на физикохимичния анализ на минералните парагенези, както и на експерименталното и численото моделиране на минерални равновесия и на метасоматични зоналности. Детайлно са характеризирани минералните равновесия в системата К2О-Al2O3-SiO2-H2O-SO3, която е присъща на епитермални златни находища. Предложена е термодинамична основа за отделянето на кисело-сулфатния и адулар-серицитовия тип изменение в тези находища. Отразени са резултатите от физикохимичните петроложки изследвания на околорудните изменения в златно-алунитовото находище Родалкилар (Югоизточна Испания) и в епитермалните находища в Панагюрския руден район. За първи път се привеждат данни от изучаването на кристалохимичния аспект на метасоматичните процеси.
Книгата може да служи като учебно пособие при курса по специалността “Околорудни хидротермални изменения на скалите” в Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски“ – София, и в Геолого-географския факултет при Софийския университет “Св. Климент Охридски“. Тя би могла успешно да се ползва от специалисти и геолози, изследващи метасоматизма и връзката с орудяванията в находища на полезни изкопаеми в страната ни и в чужбина.

Автор: Милко Каназирски Брой страници: 254
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.350 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543223633
Дата на издаване: 26.08.2011 ISBN: 9789543223633