Околната среда: от енвиронментализма до свободата – Нено Димов

Изследването аргументирано обосновава необходимостта от много по-широко прилагане на пазарните методи и принципи в опазването на околната среда, като алтернатива на доминиращите политико-административни подходи и инструменти.
Авторът призовава да бъде намеренпо-балансиран и поради това по-ефективен механизъм за съчетаване на участието на държавата, бизнеса и неправителствения сектор в решаването на проблемите на околната среда.

Оригиналната, на моменти провокативна логика на Нено Димов може да бъде най-добре разбрана, като се постави в контекта на неговото битие на учен, политик, управленец и общественик. Авторът, бивш депутат и заместник-министър на околната среда, е изложил на хартия своето изстрадано в много реални ситуации верую, което придава рядко срещана искреност и честност на текст от тази област на науката и практиката. Това, както и популярният език на изложението, прави книгата полезна на широк кръг читатели – изследователи на публичните политики и администрацията, студенти, управленци, неправителствени организации и представители на бизнеса.

Автор Нено Димов
Издателство Мак
ISBN 978-954-8585-30-9
Година на издаване 2012
Корица меки корици
Страници 474
Формат 140X210 мм
Език Български