Очерци по история на политическата икономия – Боян Велев

Очерци по история на политическата икономия

Политическата икономия е наука за общественопроизводствените (икономическите) отношения между хората. Изучава законите, които управляват производството и разпределението на материалните бла­га на различните степени от развитието на човешкото общество, производителните сили и производстве­ните отношения, които в своята съвкупност представляват начина на производство на определена обще­ствено-икономическа формация. Политическата икономия е историческа наука. Тя разкрива условията и принципите за възникването, развитието и заменянето на едни формации с други. Политическата икономия изучава въпроси, които засягат иконо­мическите и политическите интере­си на различни класи, поради това няма единна политическа икономия. Тя е класова нау­ка; съществуват буржоазна, проле­тарска, дребнобуржоазна политическа икономия.

Автор: Боян Велев Брой страници: 316
Категория: Икономика и мениджмънт; История и археология; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.770 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546442635
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9789546442635