Оценка на инвестициите в реални активи – Димитър Ненков

Оценка на инвестициите в реални активи

Книгата представя научни и практически въпроси, свързани с оценка на инвестициите в реални активи. Акцентът е поставен върху анализа на прилаганите подходи, методи и модели за оценка на инвестициите в реални активи в контекста на възможностите за подобряване на тяхното използване в конкурентните условия в България. Книгата е предназначена както за тези, които сега започват изучаването на въпросите за оценка на инвестициите, така и за тези, които са добре запознати с теорията и практиката в тази област. Тя ще бъде полезна за студентите, изучаващи финансов мениджмънт, корпоративни финанси и инвестиции, за финансови специалистии мениджъри на компании от реалния и финансовия сектор, за оценители на цели предприятия и др.

Автор: Димитър Ненков Брой страници: 265
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.700 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789544949198
Дата на издаване: 2005 г. ISBN: 9789544949198