Обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен – Нели Иванова

Обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен

С помощта на тази книга ще разберете:
Как да се интерпретира учебното съдържание в процеса на обучението по български език и литература в различните видове уроци?
Какви методи, похвати и форми да използва началният учител, за да постигне очакваните резултати?
Как да се формират езиковата и литературната компетентност?
Как тези компетентности се формират и проявяват в комуникативните практики?
Как да се отговори на променените реалности при формирането на езикова, литературна, комуникативна, социокултурна и пр. компетентности, на ключовите компетентности чрез обучението по български език?

На тези и още много други въпроси се търсят отговори в "Обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен". Предназначена е за учители, директори на училища, студенти, специализанти, експерти по начално образование, педагози, методици и изследователи.

Проф. дпн Нели Иванова преподава в СУ "Св. Кл. Охридски". Автор е на над 250 публикации, посветени на възприемането и осмислянето на художествен текст, на жанрово своеобразие на литературни произведения, на методическия подход на началния учител и много други.

Автор: Нели Иванова Категория: Висше образование; Специализирана литература; Педагогика и психология
Издател: Рива
Дата на издаване: 2014 г. Брой страници: 576
Език: Български Тегло: 0.680 кг.
Баркод: 9789543204793 ISBN: 9789543204793