Общи симптоми и синдроми във вътрешната медицина и терапевтично поведение – проф. д-р Маргарита Караиванова


Настоящото ръководство съдържа материали за провеждане на лекционни и семинарни занятия на студенти по фармация, разработени на базата на методичните указания на международни научни общности и Американския център за контрол на болестите (CDC). Съобразено е с изискването за паралелна работа с основния учебник по дисциплината – "Фармакология" (учебник за студенти по фармация, М. Караиванова и съавтори, С. 2005). Изготвен е и компакт диск със запис на материалите с оглед открояване на цветния код, ключови думи, изрази и мнемотични връзки.

Описани са насоките за терапевтично поведение при болка, главоболие и мигрена, треска, гадене и повръщане, диария и запек, кашлица и безсъние. Представена е характеристиката на лекарствата, които служат като първи или алтернативен избор.

Ръководството е предназначено за студенти, работещи в областта на фармацията, общата медицина и системата на здравни грижи. Може да се ползва като ориентация и от неспециалисти, имащи потребностите да бъдат информирани за възможностите и насоките на лечение на често срещани симптоми и синдроми във вътрешната медицина.


Автор проф. д-р Маргарита Караиванова
Издателство Софттрейд
ISBN 9789543341054
Година на издаване 2010
Корица Мека корица
Страници 100