Общи бележки за българската фолклорна култура – Томислав Дяков

Общи бележки за българската фолклорна култура

Целта на този труд е да систематизира и осъвремени представите за фолклорната ни култура, както и да помогне за подготовката и преподаването – на учители и студенти от педагогически и филологически специалности. Изследват се основни факти от традицията и същевременно се изясняват връзките им със съвременността. Анализът на културата – материална и духовна, делнична и празнична, колективна и индивидуална води до по-добро познание за народа, твърде необходимо за всеки един преподавател. Стремежът на авторите е да създадат определен алгоритъм за обучение, да подскажат евентуални механизми за действие, без да навлизат изчерпателно и в детайли на самата материя.

Автор: Томислав Дяков Език: Български
Категория: Висше образование Тегло: 0.180 кг.
Баркод: 9789546495259
Издател: Сиела ISBN: 9789546495259
Брой страници: 158