Обществени поръчки – Александър Александров, Елена Димова, Мариана Кацарова, Проф. д.ю.н. Методи Марков

Отделните раздели на книгата съдържат:

– коментар на промените в Закона за обществените поръчки от май 2014 година;
– експертна разработка на основните процедури при възлагане на обществените поръчки със съпътстващите ги приложни документи;
– същност и характеристики на предварителния и на последващия контрол, както и административно-наказателната отговорност при нарушения в областта на обществените поръчки;
– анализ на практиката на Върховния административен съд и на Комисията за защита на конкуренцията;
– експертни решения на най-често срещаните и най-сложни практически въпроси по откриване на процедурата, оценка и класиране на офертите и производство пред КЗК;
– актуализиран текст на Закона за обществените поръчки.

Съдържанието на книгата е актуално към 30 май 2014 година.

Целевата аудитория на книгата са практикуващи юристи – съдии, адвокати, юрисконсулти и юридически консултанти; ръководители и специалисти в държавната администрация и местното самоуправление; предприемачи, мениджъри и експерти в управленските екипи на търговските дружества; преподаватели и студенти във ВУЗ.

Автор Проф. д.ю.н. Методи Марков, Елена Димова, Александър Александров, Мариана Кацарова
Издателство Труд и право
ISBN 9789546082152
Година на издаване 2014
Корица мека
Страници 872
Формат 140×210 мм
Език български