Обществени поръчки/ 12. издание – Сиби

В сборника са поместени Законът за обществените поръчки и правилникът за прилагането му, с които се уреждат принципите, условията и редът за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение.

Включени са и други актове по прилагането на закона – наредбата по чл. 13, ал. 3 ЗОП и тарифата за таксите, които се събират в производствата по обжалване.

Поместено е Информационно приложение – справочник на актовете на правото на Европейския съюз в материята на обществените поръчки.

Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, препращания към други нормативни актове и бележки във връзка с преходния режим.

Издателство Сиби
Поредица Джобни издания
ISBN 9789547309227,
Година на издаване 2015
Корица мека
Страници 312
Език български