Обществени поръчки/ 10. актуализирано издание – Сиби

10. актуализирано издание – към 20 март 2013 г.

В сборника са поместени Законът за обществените поръчки и Правилникът за прилагането му с последните им изменения, свързани с намаляване вида на процедурите и броя на режимите, чрез които се възлагат обществените поръчки, с възможностите за пряко възлагане, с развитие и усъвършенстване на предварителния и последващия контрол, със своевременното отстраняване на поправими нарушения в процедурата, с обжалването на процедурите и с административнонаказателната отговорност.

Поместено е Информационно приложение – справочник на актовете на правото на Европейския съюз в материята на обществените поръчки.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с вътрешни препращания, препращания към други нормативни актове и съпоставителни бележки между новата и старата уредба и във връзка с преходния режим.

Издателство Сиби
Поредица 10. актуализирано издание – към 20 март 2013 г.
ISBN 9789547307735
Година на издаване 2013
Корица меки корици
Страници 256
Формат 130×200 мм
Език Български