Обща психология – Трифон М.Трифонов

Обща психология

Съществува ли общочовешкото в психиката на хората, живели в миналото, живеещи понастоящем и онези, които ще живеят в бъдеще? Отрицателният отговор поставя под съмнение предмета на общата психология, тъй като тя изучава психиката в общ план без оглед на историческо време, раса, пол, народност. И все пак къде трябва да търсим общочовешкото в психиката на хората, което може да бъде и е предмет на общата психология, наричана генерална психология от редица автори? Всички психични феномени от усещанията до съзнанието на нормалните хора се включват в предмета на общата психология. Друг е въпроса за нюансите в тези феномени, които доминират у различните хора в зависимост от тяхната раса, народност и лол. У всеки човек има усещания, възприятия, представи, въображение, памет, мислене, чувства и воля, характер и темперамент, способности и съзнание. Това не изчерпва ли въпроса за общочовешкото в психиката на хората като предмет на общата психология?

Автор: Трифон М.Трифонов Брой страници: 232
Категория: Специализирана литература; Педагогика и психология Език: Български
Тегло: 0.200 кг.
Издател: Парадигма Баркод: 9549536602
Дата на издаване: 2002 г. ISBN: 9549536602