Обща психология – -20%Човек прилича на сърфист в океана на битието: личността е неговият сърф, а ситуацията е гигантската вълна, чиято енергия той използва умело не само да оцелее, но и да изпита огромно удоволствие от сърфирането. Психологията трябва да отговори на въпроса как работи сърфът, в какво се състои умението за оцеляване и по какъв начин това дава смисъл на човешкия живот…
Книгата е подготвена като увод в психологията, предназначена е да служи като учебник за хуманитарните специалности на университетите.Тя може да бъде полезна и на всички, които се интересуват от универсалните проблеми на психологията.
Накратко са разгледани известните общопсихологически теории и концепции.
Специално място е отделено на най-интригуващата част на психологическия универсум, а именно "света на човешките преживявания". Разгледано е специфичното за човека в начините, по които светът му е даден като мозайка от вътрешни състояния. Поставен е акцент върху универсално човешкото. Представена е и хипотезата на автора за универсална структура…
Борис Минчев е преподавател в СУ "Свети Климент Охридски". Автор или съавтор е на редица учебници, монографични изследвания и статии.
Автор Борис Минчев
Издателство СИЕЛА
ISBN 9546499781
Година на издаване 2006
Корица Меки корици
Страници 390
Формат 23/18
Език Български