Образът на българския политик на страниците на печата в условията на предизборна надпревара – Марина Кирова-Борисова

Образът на българския политик на страниците на печата в условията на предизборна надпревара

МАРИНА КИРОВА-БОРИСОВА е завършила специалностите Журналистика и връзки с обществеността в СУ „СВ. Климент Охридски", а също така и магистърски курс към Университета Лунд, Швеция. Преподавала е във факултета по Журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Има публикации и доклади на международни конференции в сферата на политическия РИ. Професионалната й дейност е свързана с връзки с обществеността и медии.
В настоящата студия, която е докторската дисертация на авторката, е анализирана личността на политика на страниците на най-високо тиражния непартиен всекидневник „Дневен Труд", както и двете партийно ангажирани печатни издания "Демокрация" и „Дума" в контекста на изборните периоди – изборите за 39-то и 40-то Народно събрание, изборите за президент на Република България през 2001. Изследването проследява доколко и как вестниците способстват за изграждане и утвърждаване на публичния образ на политическите фигури и какъв е имиджът, който те им създават. Изграден е хипотетичен идеализиран модел на успешния български политик и кандидат-политик, който служи за база за съпоставка какъв е образът на родния политик на страниците на вестниците, доколко той притежава необходимите качества и черти. Анализът включва внушителните общо 5640 емпирични единици, които освен аналитично са представени и графично.

Автор: Марина Кирова-Борисова Брой страници: 312
Категория: Политика; Висше образование; Публицистика и журналистика; Специализирана литература; Други Език: Български
Тегло: 0.735 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540727653
Дата на издаване: 2008 г. ISBN: 9789540727653