Образователни информационни технологии (университетски курс) – Модул първи (M-1) – Димитър Павлов

Образователни информационни технологии (университетски курс) – Модул първи (M-1)

Специфично въведение в света на технологиите и в технологичния подход в образованието.

За всички, които се подготвят за работа в системата на образованието като учители, препода-ватели, директори, експерти и т.н., както и за тези, които вече работят и желаят да повишат своята про-фесионално-педагогическа компетентност. За биз-несмени, икономисти, социолози, политици, пряко или косвено интересуващи се от процесите, протичащи в образованието.

Автор: Димитър Павлов Категория: Висше образование
Издател: Даниела Убенова
Дата на издаване: 2001 г. Брой страници: 152
Език: Български Тегло: 0.150 кг.
Баркод: 9548155923 ISBN: 9548155923