Новото лице на войната – Брус Бъркоуиц

Новото лице на войната

Предговор
Целта на тази книга е да даде на читателя по-добро разбиране на новото лице на войната и как САЩ трябва да се подготвят за нея. Главното послание е следното: информационната революция променя из основи естеството на бойните действия. За да се печелят войни днес, трябва първо да се спечели информационната война.
Съвременният опит потвърждава това. Всички военни успехи на САЩ през последните 20 години имат общ елемент: способността за постигане на информационно превъзходство над неприятеля. Всеки военен провал е резултат главно на неуспеха да се осигури това превъзходство.
Умението да се знае къде е противникът и да се действа преди него се превръща в най-съществения фактор на съвременната война. Умението да се прикриват или струпват войски, за да се убива, когато е наложително, е ключът към оцеляването.
Способността да се използват американски военни сили във военни действия в Персийския залив, да се възпира агресията в Далечния изток, да се предотвратява разпространяването и в Югозападна Азия или да се противодейства на глобалния тероризъм – всичко това зависи от един общ въпрос: постигнато ли е информационното превъзходство, необходимо за победата?
В значителна степен информационната революция облагодетелства САЩ. Американските военни са съкрушаващо по-силни от който и да е техен потенциален противник. Това е така, защото те много успешно използват информационните технологии и защото повечето информационни индустрии се ръководят от американци.
Но опитът показва също, че това предимство, колкото и да е голямо, е крехко. Повечето технологии, които са били решаващи за информационното предимство на САЩ само преди десет години, вече са достъпни за всички. Успехът в информационните войни често зависи толкова много от творчеството и изобретателността, колкото и от технологиите.
Традиционните възгледи за въоръжена самозащита се изпитват болезнено, когато армиите трябва да се крият или разпръсват, за да оцелеят; да се осъществи първият удар е най-важно. Демократичният контрол естествено е по-труден, когато победата зависи повече отвсякога от тайни ходове и секретност. Предизвикателство е да се запазят едновременно и сигурността, и ценностите. Разбирането на проблемите и на онова, което е заложено, е първата стъпка в посрещането на тези предизвикателства.

Автор: Брус Бъркоуиц Брой страници: 244
Категория: Политика; Военно дело Език: Български
Тегло: 0.450 кг.
Издател: Военно издателство Баркод: 9545092602
Дата на издаване: 2003 г. ISBN: 9545092602