Новото данъчно законодателство през 2016 г. + CD – Александър Раков, Анета Георгиева, Асен Асенов, доц. д-р Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Красимира Узунова, Николай Ризов, Росен Иванов, Цветана Янкова

Книгата съдържа:

  • актуализираните текстове на основните данъчни закони;
  • изчерпателни авторски коментари с акцент върху промените в нормативната уредба;
  • експертни решения на сложни и важни казуси от практиката на счетоводителя и данъчния експерт;
  • подбрани писма на Националната агенция за приходите със становища по конкретни въпроси.

Компактдискът съдържа:

  • всички нормативни актове по данъците и данъчно-осигурителния процес;
  • подбрани решения на Съда на Европейския съюз и на Върховния административен съд;
  • полезна справочна информация.

Автори и съставители на годишника са водещи експерти от Национална агенция за приходите, както и утвърдени данъчни консултанти.

Целева аудитория: счетоводители и данъчни експерти, юристи и финансисти, мениджъри и предприемачи, преподаватели и студенти.

Автор Анета Георгиева, Цветана Янкова, доц. д-р Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Красимира Узунова, Росен Иванов, Николай Ризов
Издателство Труд и право
ISBN 1313-2814;
Година на издаване 2016
Корица мека
Страници 800
Език български