Новото данъчно законодателство през 2011 г. – Александър РАКОВ, Анета ГЕОРГИЕВА, Асен АСЕНОВ, Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, Ивайло КОНДАРЕВ, Красимира УЗУНОВА, Николай РИЗОВ, Цетана ЯНКОВА

Всичко за новата данъчна рамка и за данъчно-осигурителния процес през 2011 г.

  • актуализирани нормативни текстове на основните данъчни закони;
  • изчерпателни приложни коментари на промените в данъчното законодателство от началото на 2011 г.;
  • актуални писма на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите;
  • важни приложения

Целева аудитория:
Счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.
Автор Анета ГЕОРГИЕВА, Цетана ЯНКОВА, Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, Ивайло КОНДАРЕВ, Александър РАКОВ, Асен АСЕНОВ, Красимира УЗУНОВА, Николай РИЗОВ
Издателство Труд и право
ISBN 56231
Година на издаване 2011
Корица Мека
Страници 812
Формат 32/84/108
Език Български