Новите положения в закона за обществените поръчки – Милана КривачкаВторо преработено и допълнено издание

* приложен коментар на Закона за обществените поръчки с акцент върху актуалните промени;
* анализ на практиката на Комисията за защита на конкуренцията и съдебната практика по прилагането на ЗОП;
* практика на Съда на Европейските обшности;
* нормативен тескт
Автор Милана Кривачка
Издателство Труд и право
ISBN 9546081299
Година на издаване 2008
Корица Меки корици
Страници 416
Формат 22/15
Език Български