Нови задачи по математика 2. клас – колектив, Н.Димитрова

Нови задачи по математика 2. клас

Предлагаме ви преработеното издание на сборника „Задачи по математика“ за втори клас. Задачите, които предлагаме за работа в клас, за домашна ра­бота и за самостоятелна работа, са съобразени с но­вата учебна програма на МОН за втори клас. Учебният материал е обединен в 5 глобални теми, структурирани в подтеми, което ще ви улесни при избора на задачите. При техния подбор авторите са изхождали от възрастовите и психическите осо­бе­ности на второкласниците. Предвидени са за­дачи за бързоуспяващите ученици – с повишена труд­ност. На учителя се предоставя възможност за диферен­цирана работа чрез подбор на различни по съдър­жание и трудност задачи. Цели се повишаване на поз­нава­телните интереси на учениците. Чрез пред­ло­жените тестове учителят може да получи свое­в­ременна обратна информация за нивото на усво­е­ни­те знания.
Работата с помагалото ще допринесе за усвояване на знанията по математика и изграждане на пра­ви­лен подход при решаване на задачите.

А. Ангелова, Н. Димитрова, Д. Димитрова

Автор: колектив; Н.Димитрова Категория: 2-ри клас; Учебни помагала; Математика
Издател: Слово
Дата на издаване: 13.09.2017 Брой страници: 168
Език: Български Тегло: 0.200 кг.
Баркод: 9786192120191 ISBN: 9786192120191