Нови подходи в управлението на публичния сектор – Христо Христов

Нови подходи в управлението на публичния сектор

В съдържанието на книгата са обобщени и отразени в подходяща логическа последователност съвременни виждания, имащи отношение към прилагането на нови подходи при управлението на публичния сектор. Обособени са следните по-важни тематични направления: мястото и ролята на организациите в публичия сектор; съвремените аспекти на управлението на организациите в публичния сектор; основните предизвикателства при функционирането на организациите в публичния сектор; тенденциите в развитието на организациите в публичния сектор и др.

Автор: Христо Христов Брой страници: 220
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.600 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9544946675
Дата на издаване: 2005 г. ISBN: 9544946675