Нова притча – Токораз Исто


Мнозина читатели смятат "Нова Притча" за най-значимата книга написана в последно време в България. Нейното значение е толкова обхватно, че тя излиза извън рамките на страната ни, извън рамките на нашия живот. Тя е книга на Пътя, която съдържа думите на Учителя. Административна система: Articles
"Нова Притча" може да се нарече "Гностическо евангелие", но тя не е привързана към никоя религия, а се отнася за всеки човек, защото притчите, описани в нея, не изискват вяра, а водят до познание. А познанието е това, което е противоположно на вярата. Така че "Нова Притча" може да се нарече "Евангелие на антивярата" или "Антиевангелие". Тази книга съдържа в себе си пътя на самоусъвършенстване на всеки един човек.
"И не ще можеш да бъдеш свещенослужител и да правиш литургия по това евангелие, нито ще можеш да създадеш религия и да имаш паство."
"Нова Притча" е книга, която съдържа божествената светлина, така че преди да я прочетеш, изчисти себе си и се приготви за среща със Светлината.
Автор Токораз Исто
Издателство Оренда
ISBN 2010008499
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 136
Формат 140×210 мм
Език български