Нова практическа граматика на българския език за чужденци – Колектив

Учебната книга „Нова практическа граматика на българския език за чужденци“ е предназначена за чуждестранни граждани, изучаващи български език, както и за всички, интересуващи се от ясни граматически правила и разговорни тенденции, характерни за съвременната българска езикова ситуация.

Идеята зад създаването на „Нова практическа граматика на българския език за чужденци“ е тя да стане за чуждестранните студенти това, което са граматики на П. Пашов, Р. Влахова и С. Косева са за носителите на българския език – основна книга и ориентир за съвременната езикова култура.

Съдържанието е съставено от четири части:

1. Фонетика;
2. Граматика;
3. Етикет и фразеология;
4. От трудното към лесното – поредица от някои статиите на съставителите, посветени на типичните трудности при изучаването на българския език от чуждестранни граждани, носители на различни славянски и германски (английски и др.) езици.

Теоретичното представяне от дяловете фонетика, морфология и синтаксис освен по традиционния описателен модел и с помощта на визуализации – таблици и схеми. Този подход улеснява усвояването на граматическите особености на българския език и спомага за целта на учебното помагало – езиковите факти да бъдат се възприемат по-лесно и да се повиши лингвистичната компетентност на обучаваните. Следват упражнения, чрез които студентите да затвърдят познанията си за най-важните граматически единици чрез практиката.

При структурирането на езиковия материал е използван напълно нов принцип – представянето на граматическия дял (морфология) е обощено в резюме на английски език, което синтезира основните акценти от лингвистичната информация. Това със сигурност улеснява ориентацията на чужденците в научната терминология. Застъпени са възможни аналогии и открояване на различия спрямо английската граматика, които са от практическа позла за овладяване на българската.

Граматика съдържа и няколко приложения, с които чужденците да започнат да забелязват интерферентни грешки („От трудното към лесното“), да започнат да отличават основни маркери на разговорния език и прилагането му в различни речеви ситуации („Етикет и фразеология“).

„Нова практическа граматика на българския език за чужденци“ е първата подобна в българската лингвистична литература и е в синхрон с европейските образователни политики.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:278
  • Общи:От български автор
  • Година:2017
  • Вид:Граматики
  • Баркод:9786191760763
  • ISBN:9786191760763
  • Жанрове:Чужди езици – самоучители, учебници, граматики
  • Размер на продукта:210/300
  • Тегло:1 kg