Норма № 9/2016 г. – Книги

ВЕЩНО ПРАВО:
– Заличаване на възбраните след публична продан на недвижим имот
Ивайло Василев, доц. д-р Люба Панайотова

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО:
– Съхранение и обявяване на саморъчното завещание
Лидия Пенева

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:
– Достъп до медицински услуги на хората с увреждания в България – правни аспекти и практически проблеми
Илияна Митева

ПРАВО НА ЕС:
– Производства по признаване и допускане изпълнението на решения по реда на Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета
Гл. ас. д-р Петър Бончовски

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
– Акценти – Държавен вестник (бр. 74/2016 – бр. 85/2016)

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:
– Тълкувателно постановление № 1 от 29.09.2016 г. по тълк. д. № 1/2015 г., ОСС от ГК и ТК на ВКС и ОСС от I и II колегия на ВАС

– Тълкувателни дела (01.08.2016 г. – 31.10.2016 г.)

Издателство Сиела
ISBN norma 9_2016
Година на издаване 2016
Формат електронно списание pdf
Език Български