Норма № 8/2016 г. – Книги

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Договорът за кредит на недвижим имот на потребител
Проф. д-р Поля Голева…………… ……………………………..5

ГРАЖДАНСКО ПРАВО
Въпроси на обезпечаването на парично задължение чрез продажбата на недвижим имот
Доц. д-р Бисерка Маринова…………………………………..19

ВЕЩНО ПРАВО
За колективното начало при уреждане на отношенията в етажната собственост
Доц. д-р Павел Сарафов………………………………………..47

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС
Производството по разглеждане и решаване на предложения и сигнали, уредено в Административнопроцесуалния кодекс
Д-р Младен Младенов……………………………………………66

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
Акценти – Държавен вестник
(бр. 60/2016 – бр. 73/2016) …………………………………….96

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Решение № 32 от 11.08.2016 г. по т. д. № 781/2015 г., Т. К., ІІ т. о. на ВКС……………………………………….119

Издателство Сиела
ISBN norma 8_2016
Година на издаване 2016
Формат електронно списание pdf
Език Български