Норма № 11/2016 г. – Книги

ТЪРГОРСКО ПРАВО
Съвременни европейски модели в уредбата на разпореждането с дялове в ООД
Емил Радев…………………………………………………………….5

ТРУДОВО ПРАВО
Ролята на предприятието, което осигурява временна работа в българското трудово право
Ненко Салчев………………………………………………………..13

ВЕЩНО ПРАВО
Правните аспекти на завършването строежа на сградата на етап „груб строеж“
Пенка Попова……………………………………………………….55

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО
Химнът на Република България като държавен символ
Доц. д-р Христо Паунов……………………………………….65

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ
Тълкувателно решение № 2 от 22.12.2016 г. по тълк. д. № 2/2016 г., ОСНК на ВКС……………………………….81

Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. по тълк. д. № 5/2014 г., ОСГК на ВКС……………………………….84

Тълкувателно решение № 5 от 13.12.2016 г. по тълк. д. № 10/2016 г., ОСС на ВАС, I и II колеги…………….85

Тълкувателни дела
(01.12.2016 г. – 31.12.2016 г.)…………………………………94

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
Акценти – Държавен вестник
(бр. 96/2016 – бр. 105/2016)………………………………….96

Издателство Сиела
ISBN norma 11_2016
Година на издаване 2016
Формат електронно списание pdf
Език Български