Номенклатура по неорганична химия – Христо Баларев

Номенклатура по неорганична химия

Международният съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) е международна неправителствена организация, имаща за цел да подпомага развитието на химичните науки в световен мащаб и допринася за приложенията на химията в полза на човечеството. Една от многобройните задачи на IUPAC е създаването на общ химичен език чрез разработването на правила, съобразно които за всеки един химичен индивид да се дава една дума (или серия от думи), която да е единствена за даденото съединение и която да изразява поне неговата емпирична формула, а по възможност – и неговите най-важни структурни особености. Идеята е тези правила да се използват като основа за разработване на съответните номенклатури на различните езици. Първата "Номенклатура по неорганична химия" на IUPAC е публикувана през 1957 г. Тя е преведена, адаптирана към български език и публикувана у нас през 1964 г. Междувременно Номенклатурата е разширявана и допълвана, което е отразено в публикуваните през 1971, 1990, 2000, 2005 г. нови издания на IUPAC. Предложената на вниманието на българския читател "Номенклатура по неорганична химия. Препоръки на IUPAC 2005" е адаптиран превод на английското издание, като окончателният варинт на превода е одобрен и приет за публикуване от Научния съвет по Обща и неорганична химия при БАН.

Автор: Христо Баларев Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Дата на издаване: 2009 г. Брой страници: 412
Език: Български Тегло: 0.650 кг.
Баркод: 9789543223305 ISBN: 9789543223305