Ние и другите – Пламен Бочков

Ние и другите

Пламен Бочков е доцент по антропология в Нов български университет. Преподавателската му дейност е свързана с програмите "Антропология", "Социология и социална антропология", "Културна и социална антропология". Професионалните му интереси са в областта на фолклористиката – епос за юнаци, Фолклорна история, Фолклорни предания, теория на фолклора; антропологията – пол и социални роли; миграцията и културната идентичност; етнологията – етични образи на мъжкото и женското, етнопсихология. Специализирал е Фолклористика в Русия и Финландия. Член е на Специализирания съвет по социология, антропология и науки за културата при ВАК. Сред изследванията му са монографията "Непознатия юнак" и "Увод във фолклорната култура".
Какво изучава етнологията? Човешките общности са приоритет в етноложките изследвания с оглед на тяхната активност, осъществявана чрез културни и символни традиции, и чрез техните технически умения. Едновременно с това етнологията е и една от науките за човека и в тази перспектива етнологията има връзки с географията, сооциологията, историята, лингвистиката и психологията. Пресечна точка е човешката личност и нейната реализация в мрежа от социални отношения.

Автор: Пламен Бочков Език: Български
Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование Тегло: 0.380 кг.
Баркод: 9789545355455
Издател: Нов български университет ISBN: 9789545355455
Брой страници: 248