Невробиологични основи на човешкото поведение – Боряна Пирьова

Невробиологични основи на човешкото поведение

Д-р Боряна Пирьова, д.м.н. е професор по невробиология към департамент "Когнитивна наука и психология" в Нов български университет. Работила е като професор по физиология в катедрата по физиология в Медицинския университет – София. Автор е на специални издания за студенти по психология – "Биологична психология", "Поведенческа медицина", "Невробиологични основи на детското развитие".

Книгата представлява:
информация за приноса на невронауките за развитието на психологията
резултати от съвременни изследователски методи в поведенческите науки
сетивните, двигателните, когнитивните и езиковите функции, които стоят в основата на човешкото поведение
човешкия мозък като динамична структура с променящи се функции
взаимоотношението между генетичните фактори и влиянието на средата за човешкото поведение

Автор: Боряна Пирьова Категория: Висше образование; Специализирана литература; Педагогика и психология
Издател: Нов български университет
Дата на издаване: 2011 г. Брой страници: 364
Език: Български Тегло: 0.440 кг.
Баркод: 9789545356469 ISBN: 9789545356469