Немската граматика в 6 плаката – Ренате Лушер


Комплектът от шест граматични плаката дава общ поглед върху немските граматични структури и отговаря на нива А1 и А2 според Общата европейска езикова рамка.
Изборът на лексиката и примерите е съобразен с изискванията на изпитите START DEUTSCH 1 и 2 на Гьоте-институт.

Плакатите разглеждат следните теми:

• Плакат 1: Frischer Wind in die Verben
• Плакат 2: Der Modalverben-Check
• Плакат 3: Nomen und Pronomen auf einen Blick
• Плакат 4: Die bessere Lerntechnik fuer Adjektive
• Плакат 5: Die leichte Loesung fuer alle Praepositionen
• Плакат 6: Starke Saetze zum Auswendiglernen

Наред с шестте плаката комплектът включва книжка с методически указания за ползването им, която предлага на учителя идеи за разнообразни игрови задачи за работа в клас и материали за копиране. Полезно допълнение е и малката тестова книжка със задачи към всяка тема.

Комплектът цели чрез забавни картинки и интересно оформление да събуди интереса на учениците и да покаже, че първите стъпки в граматиката невинаги са скучни. Използвани като украса за класната стая, пъстрите плакати биха могли да стопят страха от „досадната“ граматика и да бъдат ценен помощник за учителя при посочване мястото на отделно явление в общата граматична структура.
Автор Ренате Лушер
Издателство Летера