Нелоялна конкуренция – Румяна Брестничка

Нелоялна конкуренция

В тази книга са анализирани най-важните теоретико-приложни проблеми, свързани с нелоялната конкуренция и нейните ефекти върху икономическите субекти. Описани са стратегии на конкуриране и форми на нелоялна конкуренция, както и възможни стратегии за противодействие срещу нея: стратегия на ненамеса, стратегия на превенция, стратегия на съдебно преследване и стратегия на комуникация с потребителите.
Въведение в нелоялната конкуренция
Въведение в интелектуалната собственост
Нелоялната конкуренция в системата на интелектуалната собственост
Нелоялна конкуренция спрямо чужди търговски марки
Причиняване на объркване
Разводняване на марката
Други видове неоснователни изгоди от чужди постижения
Закрила на общоизвестни марки
Привличане на клиенти чрез неправилна информация
Въведение
Заблуждение
Използване на прекомерен психологически натиск
Дискредитиране на конкуренти
Нелоялност при сравнителна реклама
Закрила на търговската тайна
Въведение
Понятие за търговска тайна
Условия за предоставяне на закрила
Обхват на поверителната информация
Търговската тайна и обратният инженеринг
Избор на решение за закрила чрез търговска тайна
Договорни средства за закрила на търговска тайна
Разграничаване на закрилоспособна информация от общи знания и умения
Фактически средства за поверителност на информацията
Системи за управление на информационната сигурност

Автор: Румяна Брестничка Брой страници: 228
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.700 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9544944354
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9544944354