Неизпълнение на договора – Георги Хорозов, Красимир Машев, Проф. д-р Поля Голева, Стефан Кюркчиев, Тотка Калчева

В книгата се анализират:

 • формите на неизпълнението– пълно, частично, лошо или забавено;
 • невъзможността за неизпълнение и причините, които са довели до нея, включително случайно събитие, непреодолима сила, виновно поведение на длъжника;
 • ролята на поведението на кредитора в неизпълнението на задължението;
 • последиците от неизпълнението – договорната отговорност, неустойката, задатъкът, искът за реално изпълнение, искът за компенсаторно обезщетение, искът по чл. 80 ЗЗД;
 • развалянето на договора като една от най-важните и най-често срещани последици от неизпълнението;
 • възможността за намаляване или отпадане на договорната отговорност.

Авторският труд – синтез между знание и опит, е дело на екип от изявени специалисти:

 • проф. д-р Поля Голева – преподавател по гражданско и търговско право в Нов български университет и в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";
 • Тотка Калчева – съдия във Върховен касационен съд;
 • Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд;
 • Красимир Машев – съдия в Софийски градски съд;
 • Георги Хорозов – адвокат

Целева аудитория: Практикуващи юристи, преподаватели и студенти по право, управленските екипи на търговски дружества и държавни структури, специалисти и граждани с интереси в тази област.

Автор Проф. д-р Поля Голева, Тотка Калчева, Стефан Кюркчиев, Красимир Машев, Георги Хорозов
Издателство Труд и право
ISBN 9789546082268
Година на издаване 2015
Страници 440
Език български