Не всичко е пари – Книги

"Не всичко е пари" е един от късните романи на знаменития британец – Джеймс Хадли Чейс – и носи всички белези на зряла класическа творба.

Главният герой Хари Дюк има репутация на убиец, но когато осъмва до труп с прерязано гърло и цялата полиция хуква по петите му, ролите се разменят…

Автор Джеймс Хадли Чейс
Издателство Труд
ISBN 978-954-398-168-7
Година на издаване 2012
Формат Електронна книга