Навигация. Основни понятия и определения – Милчо Белчев

Навигация. Основни понятия и определения

Учебникът е първа книга от издателската поредица "Навигация", подготвена от преподаватели от катедра "Корабоводене" на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – Варна. Съобразен с програмата за обучение във висшия курс по корабоводене, той представя фундаменталните понятия и определения в съвременната навигация и по същество е въведение в дисциплината.
Структурата, текстът и цялостната концепция на изданието са съобразени с установените от международната практика принципи на обучение на мореходците. В съответствие с терминолoгичния английски език, обслужващ световното корабоплаване, точно са възпроизведени формулировки и дефиниции като от съображения за удобство, е въведено допълнително графично изразяване (курсивиране) на съответствията им в българския език.
Конкретните примери, контролни въпроси и приложения, както и обширната библиографска справка на изданието, правят същността му практически достъпна за самоподготовка не само на курсантите и на студентите от специалност "Корабоводене" във ВУЗ, специалистите от военноморския и търговски флот на Република България, но и за всички, които се интересуват от навигацията.

Автор: Милчо Белчев Език: Български
Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование Тегло: 0.176 кг.
Баркод: 9544490450
Издател: Стено ISBN: 9544490450
Брой страници: 144