Навигация I – Основни понятия и определения – Милчо Белчев


Учебникът е първа книга от издателската поредица "Навигация", подготвена от преподаватели от катедра "Корабоводене" на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – Варна. Съобразен с програмата за обучение във висшия курс по корабоводене, той представя фундаменталните понятия и определения в съвременната навигация
и по същество е въведение в дисциплината.
Структурата, текстът и цялостната концепция
на изданието са съобразени с установените от международната практика принципи на обучение на мореходците. В съответствие с терминолoгичния английски език, обслужващ световното корабоплаване, точно са възпроизведени формулировки и дефиниции
като от съображения за удобство, е въведено допълнително графично изразяване (курсивиране) на съответствията им в българския език.
Конкретните примери, контролни въпроси и приложения, както и обширната библиографска справка на изданието, правят същността му практически достъпна за самоподготовка не само на курсантите и на студентите от специалност "Корабоводене" във ВУЗ, специалистите от военноморския и търговски флот на Република България, но и за всички, които се интересуват от навигацията.

Автор Милчо Белчев
Издателство Стено
ISBN 954-449-045-0
Корица Мека корица
Страници 144