Натурализмът в театъра – Лиляна Станчева

Натурализмът в театъра

В книгата се разглеждат формирането, теоретичните постулати и практическата реализация на натурализма, както и възникването и обособяването на режисурата като самостоятелна художествена институция. Натурализмът е, който обогатява театъра както със социални идеи, така и с нова структура, блестящо реализирана от Андре Антоан. В труда са представени литературната школа на натурализма и възгледите на Зола за театъра, които представляват своеобразен "манифест" на натуралистичния театър. Разгледана е драматургията на натурализма в литературен аспект, проследени са подробно тенденциите и развитието на самото направление заедно с отделни скици върху творчеството на Зола, Бек, Мирбо, Фабър, Брио и др., формирали естетиката и практиката на натуралистичната драма.

Лиляна Станчева е родена през 1939 г. в Нова Загора. Завършва френска филология в СУ "Св. Климент Охридски". Работи три години като преподавател по френски език. През 1968 г. завършва двегодишния Институт за театрални науки в Сорбоната, Париж. През 1972 г. защитава кандидатска дисертация по история на западно-европейския театър и получава научната степен "кандидат на изкуствознанието". От 1973 г. работи като научен сътрудник в Института за изкуствознание при БАН, секция "Театър", а след това в група за интердисциплинарни изследвания при Централната библиотека на БАН. През 1996 г. защитава докторска дисертация на тема "Българската драматургия на сцената на Народния театър (1904-1989))" и получава научната степен "доктор на изкуствознанието". Автор е на монографични изследвания, студии и статии в областта на историята на западноевропейския и българския театър.

Автор: Лиляна Станчева Брой страници: 188
Категория: Изкуство и фотография Език: Български
Тегло: 0.200 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789544306498
Дата на издаване: 2000 г. ISBN: 9789544306498