Нашата Европа – Сиела / Сиела Колектив

След политическите промени от 1989 г. и особено след разширяването на Европейския съюз на изток понятието "европеизация" отново стана актуално. Новата му употреба днес в значителна степен се редуцира до "присъединяването към ЕС", което води до едно пренебрегващо историята стесняване. В много по-широк смисъл това понятие се използва в Югоизточна Европа още от ХІХ в. Основният му израз е свързан с чувството за необходимост да се определи отношението между "същинска Европа" и нейната югоизточна периферия.

В центъра на настоящите изследвания са социокултурните измерения на историческото "европеизиране" на България от последните десетилетия на XIX в. до средата на XX в. Те разкриват очертаващия се в градската култура на България образ на Европа, едновременно желана и "чужда", в неговите различни форми и фасети. Отношението към тази "Европа" от самото начало, а и до днес, е амбивалентно и е белязано от чувството за едностранна, отхвърлена любов. Антиевропейските дискурси през XIX в. и началото на XX в., както и съвременните скептични нагласи спрямо ЕС се дължат до голяма степен на това чувство. От тази гледна точка историческият поглед към "европеизирането" може да осигури полезно познание за настоящето, а и за бъдещето. Той може да разкрие както разлики между вчера и днес, така и прилики в усвояването на "Европа" и в отношението към нея.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:362
  • Баркод:9789542809371
  • ISBN:9789542809371
  • Каталожен номер:3119
  • Жанрове:История