Наредби на столичен общински съвет – обществен ред, движение, чистота, зелени площи – Аскони-издат


* Наредба №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община * Наредба за организация на движението на територията на Столична община * Наредба за поддържане и опазване чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община * Наредба за изграждане и опазване на зелената система на Столична община (НОВА!)
Издателство Аскони-издат
Година на издаване 2008
Страници 88