Наръчник за оцеляване – Стено


Съдържание

ГЛАВА I
Защо трябва да владеем науката за оцеляване
ГЛАВА ІІ
Урок за първата минута
ГЛАВА ІІІ
Първа помощ
ГЛАВА ІV
Сигнали за бедствие
ГЛАВА V
Ориентиране
ГЛАВА VІ
Да се научим да ходим
ГЛАВА VІІ
Да си направим подслон
ГЛАВА VІІІ
Как да си запалим огън
ГЛАВА ІХ
Какво да ядем, когато няма нищо за ядене?
ГЛАВА Х
Опасни животни, влечуги и насекоми
ГЛАВА ХІ
Допълнителни съвети
ГЛАВА ХІІ
За тайната, скрита в обикновените предмети и вещи
ПРИЛОЖЕНИЯ

Издателство Стено
ISBN 978-954-449-484-1
Корица Мека корица
Страници 48