Наръчник по предпечатна подготовка – Инж. Ивелин Михайлов


В този полезен наръчник ще намерите:

* Основни знания свързани с подготовката за печат – категории шрифтове с техните параметри; правила за набор и оформяне на наборните страници; избор на подходяща цветова схема; видове моаре и начините за неговото избягване; цветоотделяне и др.
* Параметри и начини за оформяне на отделните елементи на печатните издания – корица, наборни и бели полета; колон елементи; титулни страници, баркод и др.
* Основни елементи от дизайна – разполагане на графики, таблици и изображения; работа с цвят, текст, изображения и др.
* Допълнителна информация свързана с видовете печатни технологии, довършителните процеси в полиграфията, принципа на работа и приложението на различните принтери и скенери и други.
* Особености при оформянето на книга; вестник; списание; диплянка.
* В книгата е поместен и терминологичен речник на основните и на някои по-малко популярни термини употребявани в издателско-полиграфическата работа.
* Като приложение са прикрепени мостри от някои видове хартии и картони използвани в полиграфията.

Книгата е предназначена както за начинаещите потребители, които не притежават необходимите знания в тази област, така и за по-опитните, които искат да обогатят знанията си: дизайнери, издатели, специалисти по предпечатна подготовка, редактори, автори, учащи и други.
Автор Инж. Ивелин Михайлов
Издателство Асеневци
ISBN 9789548898171
Година на издаване 2010
Корица Мека корица
Страници 236