Наказателно-процесуален кодекс – Сиби9. актуализирано издание – към 5 август 2008 г.

Изданието съдържа уредбата на наказателния процес – Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства.
Поместени са и Законът за правната помощ и Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, с оглед връзката им с наказателнопроцесуалната материя.
Текстовете са анотирани с препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.
Издателство Сиби
ISBN 978-954-730-475-8
Година на издаване 2008
Страници 352