Наказателно-процесуален кодекс – Сиби

Представена е уредбата на наказателния процес – Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства и Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.

Поместен е и Законът за правната помощ с оглед връзката му с наказателнопроцесуалната материя.

Текстовете са анотирани с предишни редакции, препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.

Издателство Сиби
ISBN 978-954-730-693
Година на издаване 2011
Корица Мека корица