Наказателно право в схеми и определения.Обща част – -20%


Изключителният интерес към първото издание на представения по оригинален начин – чрез схеми и определения – курс по Наказателно право, наложи издаването на настоящото второ преработено и допълнено издание, актуализирано към нормативната уредба и обогатено с тестове. Съдържанието съответства на учебната програма в ЮФ в страната и има за цел за подпомогне студентите при подготовката им за семестриален и държавен изпит. Помагалото може да бъде полезно и на явяващите се на изпити за магистрати, а също да представлява интерес за всички практикуващи юристи.
Автор Румен Владимиров Ралица Костадинова
Издателство СИЕЛА
ISBN 9789542805472
Година на издаване 2009
Корица Мека корица