Наказателно право в схеми и определения. Обща част – -20%За първи път на книжния пазар курсът по Наказателно право – обща част е представен по един различин и нов начин – чрез схеми и определения. Съдържанието съответства на учебната програма в юридическите факултети в страната и има за цел да подпомгне студентите при подготовката им за семестриален и държавен изпит. Помагалото може да бъде полезно и на явяващите се на изпити за магистрати, а също да представлява интерес за всички практикуващи юристи. Към помагалото е приложена и последната редакция на НК.
Автор Румен Владимиров, Ралица Костадинова
Издателство СИЕЛА
ISBN 9789542802198
Година на издаване 2008
Страници 242