Наказателен процес: схеми и таблици (Четвърто преработено и допълнено издание) – Сиби Веселин Вучков, Гергана Маринова

Четвъртото издание на учебното пособие е съобразено с тематичния план по дисциплината наказателнопроцесуално право, изучавана в юридическите факултети, Академията на МВР и други висши училища. То съдържа схеми и таблици по основните теми на учебния курс и се основава върху разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

Нагледността и лаконичността на схематично изложения материал ще помогнат на студентите по-лесно да се ориентират в наказателнопроцесуалната материя, както и да се подготвят по-добре за семинарните занятия и за изпитите. С помощта на учебното пособие преподавателите могат да разнообразят, оптимизират и систематизират учебния процес по наказателнопроцесуално право.

♦ ♦ ♦

Проф. Веселин Вучков е преподавател в Академията на МВР – София и в Югозападния университет "Неофит Рилски" – Благоевград.

Доц. д-р Гергана Маринова работи в Института за държавата и правото при БАН и в Академията на МВР – София.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:132
  • Общи:От български автор
  • Година:2016
  • Вид:Справочник, Учебници
  • Баркод:9789547309678
  • ISBN:9789547309678
  • Жанрове:Право
  • Тегло:1 kg