Наказателен кодекс/Сборник нормативни актове/Издание 2013 – -20%

Съдържание:

. НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
. ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА
. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА
. ЗАКОН ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
. ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ
. ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
. ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ, ПРОКУРАТУРАТА И СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ

Издателство Сиела
ISBN 9789542807421
Година на издаване 2013
Корица мека
Страници 648